Jumping s Ondrom

Fitzóna 1

08.10.2018 ( 19.30 - 20.30 )
Po úspešnej registrácii Vam príde potvrdenie na Váš email.
odhlásiť sa je možné najneskôr
3 hodiny pred začiatkom cvičenia!